Dobrovoľníctvo 2010

side_bottom

side_bottom
Dátum pridania: 27.09.2013        Počet zobrazení: 2043          tlačiť článok  

Dobrovoľníctvo 2010

Návrh na udelenie ocenenia dobrovoľníckej práce 2010

SRDCE NA DLANI v meste Banská Bystrica

 

 

Navrhovateľ (meno a kontakt):

 

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina

Partizánska 24/2

963 01  Krupina

Kontaktná osoba: Mgr. Anna Korčoková, riaditeľka DD a DSS

                                      Tel.č.: 045/ 55 19 125,  55 11 532

 

 

 

Dobrovoľník/dobrovoľníčka (meno a kontakt):

 

Základná škola J. C. Hronského

ul. Školská 10

963 01  Krupina

Kontaktná osoba: Mgr. Marián Hecl, riaditeľ školy

                                      Tel.č.: 045/55 19 098, 55 

 

 

 

Popis dobrovoľníckej práce (vrátane časového hľadiska a náročnosti aktivity):

 

Ø     Žiaci základnej školy J. C. Hronského v Krupine sa už viac rokov podieľajú na skvalitňovaní života klientov v DD a DSS Krupina. Deje sa to prostredníctvom pravidelných formálnych (MDŽ, Deň matiek, Lucia, Vianoce, Veľká Noc) s vopred pripraveným programom, ale i neformálnych návštev, keď deti prídu klientov zariadenia „len“ pozrieť, porozprávať sa, oznámiť im novinky zo školy a z mesta.

Ø     V tomto roku sa žiaci okrem iných aktivít dňa 10. septembra 2010 zúčastnili aj Dňa dobrovoľníctva 2010, kde pomáhali pri skultúrňovaní prostredia v zariadení a jeho okolí, zúčastnili sa  individuálnych stretnutí, podieľali sa na aktivitách v tvorivých dielňach, pri spoločenských hrách a ručných prácach, čítaní príbehov a rozprávok.

Ø     V mesiaci október sa v našom zariadení uskutočnilo Stretnutie generácií – prednáška „Plavby pána Vargu“. V rámci netradičnej hodiny zemepisu im bývalý námorník pán Milan Varga  porozprával o tom, čo prežil za 30 rokov na všetkých svetových moriach a oceánoch, ale aj na rieke Mississipi. Auditórium tvorili žiaci 9. ročníka, pani učiteľka, riaditeľ školy i zvedaví klienti zariadenia. Zaujímavé rozprávanie doplnil pán Varga fotografiami a videozáznamom.

Ø     V mesiaci november pán Varga, vďaka veľkému záujmu, svoju prednášku pre žiakov iných ročníkov ešte 2x zopakoval v priestoroch základnej školy.     

 

Význam pre spoločnosť a dopad na prijímateľa/cieľovú skupinu:

 

 

Už dávno skončilo ideálne obdobie, kedy ľudia svoj život dožívali vo viacgeneračných rodinách a v permanentnom zapojení do každodenného diania nepociťovali nepotrebnosť a akési odloženie – sociálne vylúčenie. Súčasný spoločenský systém, potreba uplatňovania sa na trhu práce vytvárajú na rodinný život tlak a  vyňatie starších ľudí z rodín a ich umiestňovanie do zariadení sociálnych služieb stáva nutnosťou. Tu nastáva priestor pre nový spoločenský fenomén – dobrovoľníctvo a rôzne formy charitatívnych aktivít, ktoré prispievajú k humanizácii starostlivosti o ľudí vo vyššom veku, resp. o ľudí hendikepovaných.

Staroba nie je choroba, preto sa zapájanie staršej generácie do rôznych spoločenských, pracovných, náboženských ale napríklad aj športových aktivít v spolupráci s rôznymi dobrovoľníckymi skupinami aj  v našom zariadení stáva „programom dňa“.        

 

 

 

 

Dátum:26.11.2010                   Podpis navrhovateľa:  Mgr. Anna Korčoková

 

 

 


Súvisiace odkazy: Dobrovoľníctvo, Deň dobrovoľníctva 2013, Deň dobrovoľníctva 2014, Deň dobrovoľníctva 2015,

side_bottom

side_bottom

side_bottom

Meniny na web