Financovanie a sponzoring

side_bottom

side_bottom
Dátum pridania: 12.04.2013        Počet zobrazení: 6880          tlačiť článok  

Financovanie a sponzoring

DD a DSS je rozpočtová organizácia Banskobystrického samosprávneho kraja, to znamená, že všetky príjmy odvádza do rozpočtu BBSK a všetky výdavky na prevádzku sú limitované z jeho rozpočtu.

Okrem rozpočtovaných prostriedkov DD a DSS využíva aj iné zdroje na zabezpečenie prevádzky a skvalitnenia sociálnych služieb. Jedná sa o finančné prostriedky z projektov ESF získané prostredníctvom ÚPSVaR Zvolen – na zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných formou aktivačných prác, ktoré sú zamerané na zlepšenie prostredia zariadenia, upratovanie, opravy, údržbu.

Zo sponzorských príspevkov od fyzických a právnických osôb sú financované kultúrne akcie obyvateľov, výlety, oslavy.

          Finančných prostriedkov je vždy málo a hlavne v sociálnej oblasti týkajúcej sa starých a chorých ľudí. Ak Vás oslovila replica watches naša činnosť a aktivity s poberateľmi sociálnych služieb u nás, môžete akoukoľvek finančnou čiastkou alebo vecným darom prispieť k ich udržaniu a rozvoju 

na č. účtu 7000405755/8180 v Štátnej pokladnici

alebo osobne v našom zariadení.

Zoznam sponzorských príspevkov

Rok 2017

Jednota Krupina                                  nákupné poukážky                  100 €

Ján Francisci  Carmat                          ponorné čerpadlo Hecht            79 €

 

Rok 2016

Ján Francisci  Carmat                          bezzápachový kôš                   532 €

Jednota Krupina                                 nákupné poukážky                  80 €

 

Rok 2015

Viera Hanusová                                   TV Grundig                          150 €

COOP Jednota                                     potraviny                              80 €

Janka Frlajsová                                   inval. vozík                           250 €

Ján Francisci  Carmat                           skrutkovačka ACU                  117 €                                   

Rok 2014

Zuzana Žilková                                    finančné prostriedky            2 500 €

PharmDr. Zsolt Gyerpál                         tlakomer                              89,20 €

COOP Jednota Krupina                          potraviny                             70 €

Farnosť Čekovce                                   PC zostava                             1 €

Kimberly-Clark, s.r.o                             pracovné oblečenie               650 €

GEMINY s.r.o.                                       tlačiareň HP                          150 €

Kimberly-Clark, s.r.o                             tlačiareň                               83 €

 

 Rok 2013

COOP Jednota Krupina                         čistiace prostriedky             150 €

Kimberly-Clark, s.r.o                           pracovné oblečenie           1 176 €

COOP Jednota Krupina                         potraviny                             70 €

Mäsovýroba Prenčov                            potraviny                             50 €

Pekáreň Bzovík                                   potraviny                             26,50 €

Ing. Vladimír Maňka                             fin. prostriedky                    380 €

Kimberly-Clark, s.r.o                            germicídny žiarič                 405 €

Lind Mobler Slovakia, s.r.o                    sedačka                               1 €

   
 Rok 2012
 
   
Cyril Kotian                                           finančný dar                     400 €
 
Jednota Krupina                                    vecný dar                           90 €
   
Rok 2011  
   
BM TEAM s.r.o.                                       vecný dar                         422 €

PharmDr. Zsolt Gyerpál                           vecný dar                           47 €

Ján Kralinský                                        finančný dar                       100 €

PharmDr. Zsolt Gyerpál                           vecný dar                        23,78 €

PharmDr. Zsolt Gyerpál                           vecný dar                        55,23 €

 
 
   
 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Súvisiace odkazy: Register zmlúv, Ekonomicky oprávnené náklady, História, Kontakt, Platná legislatíva, Fotogaléria, O nás, Spravodajstvo, Dobrovoľníctvo, Jedálny lístok, Interné predpisy, Verejné obstarávanie, Poradovník čakateľov, Projektová činnosť, Tlačivá na stiahnutie, Ochrana osobných údajov, Poradovníky,

side_bottom

side_bottom

side_bottom

Meniny na web