Plán kultúrno-záujmovej činnosti 2018

side_bottom

side_bottom
Dátum pridania: 12.04.2013        Počet zobrazení: 2952          tlačiť článok  

Plán kultúrno-záujmovej činnosti 2018

 

Plán  záujmových činností

na rok 2018

 

Január:

      slávnostné privítanie Nového roka, novoročné gratulácie

      Traja Králi – modlitby, spoveď, čítanie z biblie, vystúpenie detí, sv. omša

      spol. hry, karty, človeče

      vykonávanie ručných prác – háčkovanie, pletenie, vyšívanie, páranie, strihanie

      arteterapia – práca s farbami, hlinou, zhotovovanie výzdoby

      šijeme patchworkovou technikou

 

 

Február:

      práca s textilom – zhotovovanie masiek

      fašiangová výzdoba zariadenia

      karneval - prezentácia masiek, zábava

      páračky s klientmi nášho zariadenia spojené s občerstvením

      pamäťové cvičenia -  tvoríme slová, vety

      jednoduché cvičenie

 

 

Marec:

       MDŽ – vystúpenie detí, gratulácie, návšteva primátora mesta

      práca v dielničke – šijeme na šijacom stroji

      biblioterapia – čítanie kníh, pri príležitosti mesiaca knihy

      tréning jemnej motoriky

      príprava  Veľkonočných pozdravov a ozdôb, výzdoba zariadenia

      modlitba krížovej cesty, spoveď, sv. omša

 

 

Apríl:

      arteterapia

      práca v dielničke – podľa vlastného výberu

      egoterapia – úprava okolia

      prechádzka mestom

      tréning pamäti – tvorenie viet, pexeso, pazzl

 

 

Máj:

-     májová veselica

      gratulácie a vystúpenie detí ku Dňu matiek

      posedenia pri ohni , grilovanie a opekanie spojené s piesňami

      cvičenie s fit -loptou

      zhotovovanie darčekov pre deti k MDD

      ergoterapia – zametanie, hrabanie, okopávanie

 

 

 

Jún:

      vysádzanie byliniek do pyramídy

      spoločenské hry podľa vlastného výberu

      aeroterapia s imobilnými klientmi

      gratulácie jubilantom, oslava mena Jána

      prezentácia výrobkov v našom zariadení

 

 

Júl:

      návšteva cukrárne

      posedenia v miestnom parku spojená s ručnými prácami a komunikáciou

      opekanie, grilovanie

      muzikoterapia

      RHB – prechádzky aj s imobilnými

      pamäťové cvičenia, hravou formou 

 

 

August:

      fyzioterapia – prechádzky, jednoduché cvičenie

      opekanie, grilovanie spojené s piesňami

      návšteva múzea A. Sládkoviča

      tréning pamäti – priestorová orientácia

      ergoterapia – práca v záhrade, okopávanie, trhanie buriny

      práca s počítačom

 

 

September:

      práca s hlinou, modelovacou hmotou

      Sedembolestná Panna Mária – modlitby, spoveď aj u imobilných

      skupinové rozhovory

      rozlúčka s letom – opekanie pri ohni spojené s piesňami

      deň dobrovoľníctva

      lúštenie krížoviek, maľujeme mandaly

 

 

Október:

      mesiac úcty k starším – vystúpenie detí z MŠ a ZŠ, zábava seniorov

      práca v dielni podľa vlastného výberu

      práca s prírodným materiálom

      uskladnenie zeleniny, zemiakov

      čistenie, hrabanie  záhrady a miestneho parku

      hráme spol. hry – karty, človeče, pexeso

 

 

November:

      pietna slávnosť v DD – spomienka na zosnulých, modlenie, spoveď, sv. omša

      arteterapia

      príprava vianočných ozdôb

      individuálna komunikácia

      čítanie kníh – cibrenie pamäti ,diskusia

 

 

December:

      príprava mikulášskych darčekov a príprava  zábavy

      výzdoba zariadenia

      príprava, pečenie medovníčkov, lineckých  koláčikov a opekancov

      spoločná oslava Štedrej večere – príhovor evanjelického a katolíckeho farára, večera, gratulácie a  rozdávanie darčekov aj imobilným obyvateľom

      slávnostné ukončenie Starého roka spojená so zábavou a občerstvením

      ergoterapia – odpratávanie snehu, spoločné stavanie snehuliakov

      vystúpenie členov z klubu dôchodcov - Krupina                          

 

 

Denne k dispozícii: dielňa klientov, záhradný altánok, pec na vypaľovanie keramiky + hlina, počítače v spoločenských miestnostiach, knižnica,.

 

 

 

 

 

 V Krupine dňa: 02.01.2018

 

 

 

 

 

 

Vypracovala:    Mgr. Mariana Baťová                                        

                         Alexandra Vištiaková

                        sociálna pracovníčka

 

 

 

                          Anna Luptáková

                         pracovný terapeut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Súvisiace odkazy: Plán kultúrno-záujmovej činnosti 2013, Veľká noc, Týždeň mozgu v DD a DSS Krupina, MDŽ v DD a DSS Krupina 2013, Fašiangy a karneval 2013, Páračky 2013, Vianoce 2012, Srdce na dlani 2012, Deň dobrovoľníctva 2012, Páračky 2012, Fašiangová zábava v Hriňovej 2012, Plán voľnočasových aktivít na rok 2012, Deň dobrovoľníctva 2011, Mesiac úcty k starším 2011, Návšteva Múzea A. Sládkoviča, Šanca pre lepší život pracujúcich ZPO, Vianoce v DD a DSS, Plán záujmových činností na rok 2018,

side_bottom

side_bottom

side_bottom

Meniny na web