Október -Mesiac úcty k starším

Foto 1

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším k nám zavítali deti zo školského klubu – Stonožka. Malý prváci odovzdali klientom pozdravy v tvare  srdca čím vyčarili úsmev na tvárach našich klientov, ktorí malých prváčikov odmenili sladkosťou. 

V Októbri nás dvakrát navštívili aj  deti z MŠ na Malinovskej ulici v Krupine. Pri príležitosti dňa úsmevu obdarovali  prijímateľov  vlastnoručne vyrobenými smajlíkami. Po druhý krát  zaspievali krátke jesenné piesne, zarecitovali básne a zatancovali. Vyčarili úsmev na tvárach a priniesli radosť a dobrú náladu. Klienti sa vždy potešia a s radosťou ich očakávajú.

Každoročne k nám pri príležitosti tohto mesiaca zavítal aj náš pán primátor mesta Krupina -  Ing. Radoslav Vazan a odovzdal  prijímateľom sladký darček, kvety a pozvanie do kina na vystúpenie FS Hont. S mobilnými klientmi sme na pozvanie primátora Ing. Vazana boli v kine na vystúpení FS Hont, ktoré sa klientom veľmi páčilo.

Chceme sa poďakovať pani Kataríne Uramovej z Litavy, ktorá našim klientom upiekla výborné zákusky.

Tiež chceme poďakovať predstavenstvu Coop Jednote s. d. Krupina za slané krekry, seniori boli milo prekvapení. 

Posledné dni  októbra prišli spestriť našim klientom poobedie svojím vystúpením – krásnymi básňami, piesňami a hovoreným slovom aj Jednota dôchodcov Vartovka z Krupiny. Ochotne zahrali a spoločne si zaspievali aj piesne na želanie našich klientov.

Mesiac sme spoločne s prijímateľmi a zamestnancami zariadenia ukončili svätou omšou, ktorú slúžil pán  VDP farár Marián Bublinec. Jeho návšteve sa vždy potešia a vždy ho s radosťou očakávajú.

Srdečne všetkým ďakujeme a tešíme sa na ich ďalšiu návštevu! 

Priložené fotografie