Vianoce v našom zariadení

1

Vianočná atmosféra v našom zariadení začína už zapálením prvej sviečky na adventnom venci, pripomenie nám, že sa blížia najkrajšie sviatky v roku a s nimi všetko to, čo  k nim patrí. Spoločne sme vyzdobili  priestory nášho zariadenia.

Zavítal k nám Mikuláš s čertom a anjelom, ktorí nás prišli potešiť a porozdávať klientom malé darčeky. Neobišla nás ani Lucia, ktorá povymetala všetky kúty v zariadení, aby nás a našich klientov obchádzalo všetko zlé.

Nezabudli na nás ani tí, ktorí nás prišli potešiť pekným programom – deti  z I. ZŠ, deti z II. Z Š., deti z MŠ a Jednota dôchodcov Vartovka z Krupiny.  Sviatočnú atmosféru sme si spríjemnili spevom vianočných piesní a kolied, s gitarou nás prišiel potešiť osobne aj pán farár.

Vianočné obdobie sme zavŕšili slávnostnou svätou omšou a spoločnou štedrovečernou večerou.

Ako každoročne tak aj tento rok sme sa zapojili do dvoch projektov, a to Vianočný zázrak a Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Klientov potešilo nielen mnoho darčekov, ale aj pohľadnice a slová povzbudenia vložené v darčekových krabičkách.

Darčekov pre klientov bolo neúrekom, Mikulášske balíčky doplnené ovocím venovala Veronika Šípková, veľký darčekový kôš celému zariadeniu venovala neznáma darkyňa.

Touto cestou patrí všetkým darcom a účinkujúcim veľké ĎAKUJEM.

Vianoce prichádzajú a po niekoľkých dňoch odchádzajú, preto využime najkrajšie sviatky roka, aby sme pokračovali v utužovaní našich medziľudských vzťahov a tešili sa jeden z druhého. Boli si nápomocní, ohľaduplní voči sebe a aby v našom zariadení atmosféra pokoja a láskyplných vzťahov pretrvávali po celý rok. Spoločným prianím do Nového roka bolo hlavne zdravie, šťastie, láska, pokoj a vzájomná úcta k všetkým tým, ktorí sa o nás starajú.

Priložené fotografie