Kontakt

side_bottom

side_bottom
Dátum pridania: 12.04.2013        Počet zobrazení: 7755          tlačiť článok  

Kontakt

Domov dôchodcov a  domov sociálnych služieb
Partizánska 24/2, 963 01 Krupina

 

Riaditeľka DD a  DSS  Krupina

Mgr. Anna Korčoková
tel.: 045/55 19 125, 0904 961 136
e-mail: riaditel@ddkrupina.sk

             ddkrupina@gmail.com

Vedúca ekonomicko-prevádzkového  úseku

zástupca riaditeľa

Ing. Andrea Kótová
tel.: 045/55 11 532
e-mail: ekonom@ddkrupina.sk,

             ddkrupina@gmail.com

 stravovanie

Terézia Schvarcová

tel.: 045/55 11 532

Vedúca sociálno-zdravotného úseku

Mgr. Mariana Baťová  
tel.: 045/55 11 532
e-mail: ddkrupina@gmail.com

Hlavná sestra

Bc. Gabriela Bellová

045/5512193

e-mail: ddkrupina@gmail.com

zdravotný úsek

0911 067 945

IČO: 00648523
DIČ: 202 112 0376

fax: 045/55 19 125

č. príjmového účtu:  

7000405755/8180  Štátna pokladnica

 


Súvisiace odkazy: Register zmlúv, Ekonomicky oprávnené náklady, História, Platná legislatíva, Fotogaléria, Financovanie a sponzoring, O nás, Spravodajstvo, Dobrovoľníctvo, Jedálny lístok, Interné predpisy, Verejné obstarávanie, Poradovník čakateľov, Projektová činnosť, Tlačivá na stiahnutie, Ochrana osobných údajov, Poradovníky,

side_bottom

side_bottom

side_bottom

Meniny na web