O nás

Súčasný Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Krupine je zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. Sociálne služby sú poskytované štandardným spôsobom pre 41 klientov,


• od 01. júla 2015 máme schválenú zmenu kapacity 20 klientov DSS s celoročnou pobytovou službou, 

• pre klientov ZpS je schválená kapacita s celoročnou pobytovou službou 21 miest.