Deň dobrovoľníctva 2015

54-P9170358w

Dňa 17.09.2015 sa u nás otvorili brány pre všetkých dobrovoľníkov, ktorí medzi nás zavítali. Od 8oo – 18oo hod. sa v našom DD a DSS vystriedalo 123 dobrovoľníkov, ktorí spolu odpracovali 380 hodín. Podieľali sa na týchto dobrovoľníckych aktivitách: - úprave nášho areálu- ukladaní dreva- maľovaní na stenu - venovali sa naším obyvateľom – pri spoločenských hrách, čítaní kníh a časopisov, recitovaním alebo len príjemnými rozhovormi, piesňami a obyčajným láskavým slovom.       Toto bol už  6 ročník, čo sa v našom zariadení zúčastnili dobrovoľníci zo ZŠ, SŠ ale aj občania z nášho mesta. Deň sme ukončili poďakovaním a modlitbou za zdravie a božiu pomoc pre všetkých obyvateľov a zamestnancov nášho zariadenia. 

Všetkým dobrovoľníkom srdečne ďakujeme a budeme radi, keď medzi nás zavítajú aj vo všedný deň. 

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým sponzorom, ktorí nás podporili:

- COOP Jednota Krupina

- Drogéria p. Baťová

- Farby– laky p. Korbeľa

- Domáce potreby p. Dendišová

- Elast  potreby pre domácnosť p. Haalová

- Technické centrum - Carmat p. Franciscyová

- Mäsovýroba p. Lapin

- Chrien spol. s.r.o - Zvolen

- INMEDIA s.r.o – Zvolen

- HISPA s.r.o

- SOŠOaS Krupina p. Mgr. Borbuliaková

- Pekáreň Bzovík, s. r. o

- Zmrzlina – D. Jakup

i- Orange – p . Šípka

- Zelenina – p. Bukovčan

Priložené fotografie