Dobrovoľníctvo

21-P1040243web

 V po konzultáciách s p. Alžbetou Brozmanovou Gregorovou sme sa do tejto aktivity zapojili.

Od roku 2010 už pravidelne organizujeme v rámci Slovenska v spolupráci s Centrom doborovoľníctva,  so základnými a strednými školami v Krupine Deň doborovoľníctva. Okrem škôl je informovaná lverejnosť  v meste o možnosti zapojenia sa do tejto aktivity a to formou plagátov a internetových stránok mesta júni  2010 sa do nášho zariadenia dostala výzva od Centra dobrovoľníctva a Katedry sociálnej práce Pedagogickej fakulty UMB Banská Bystrica o zapojenie sa 10. septembra do Dňa dobrovoľníctva. Výzvu sme prijali a Duons sale

S podporou podnikateľov v meste zabezpečujemelmateriál na rôzne aktivity ale i občerstvenie pre dobrovoľníkov.

Najaktívnejší dobrovoľníci  sú za obdobie jednoho/roka nominovaní na ocenenie Srdce na dlani, ktoré sa pravidelne koná v Banskej Bystrici

 

 

 

 

Priložené fotografie