Poradovníky

V prípade, že chcete byť umiestnený v našom zariadení, žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby spolu s prílohami doručte osobne alebo zasielajte priamo do nášho zariadenia poštou na adresu:

Domov dôchodcov a  domov sociálnych služieb, Partizánska 24/2, 963 01 Krupina.

Poradovníky:

Poradovník čakateľov – zariadenie pre seniorov

Poradovník čakateľov – domov sociálnych služieb

Všetky poradovníky čakateľov na poskytovanie sociálnej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja nájdete tu.