Úhrady za služby poskytované v DD a DSS Krupina

platné od 1.2.2022

Úhrady za poskytované sociálne služby  sú stanovené v zmysle  Všeobecne záväzného nariadenia  č. 41/2019 Banskobystrického samosprávneho kraja o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK v znení neskorších predpisov.

Poberatelia sociálnych služieb platia úhradu za odborné, obslužné a ďalšie činnosti:

Odborné činnosti

Základné sociálne poradenstvo je bezplatné

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby závisí od stanoveného stupňa odkázanosti

ZpS

I. - IV. stupeň         2,20 €/deň

V.stupeň                2,90 €/deň

VI. stupeň              3,60 €/deň

poskytovanie sociálnej služby z iných vážnych dôvodov -2,20 €/deň  podľa § 35 odst. 1. písm. b.

DSS

I. - III. stupeň        1,20 €/deň

IV. stupeň              1,90 €/deň

V.stupeň                2,60 €/deň

VI. stupeň              3,30 €/deň


Obslužné činnosti

Stravovanie

Stravovanie je zabezpečené prípravou stravy vo vlastnej stravovacej prevádzke, kde sa pripravujú dva typy jedál - racionálna a diabetická. Výška stravnej jednotky je zložená pri racionálnej strave z ceny potravín zvýšená o 20% režijných nákladov a výška stravnej jednotky pri diabetickom stravovaní je zložená z ceny potravín zvýšená o 15% a pripočítané 20%  režijné náklady

 Výška celodennej stravnej jednotky  pri racionálnej strave je 3,60 €

                                                                 pri diabetickej strave je  4,14 €

 

Bývanie

Výška úhrady za bývanie sa určuje podľa podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú poberateľ užíva

základná denná sadzba za m2                                   0,12 €/deň

ak izbu obýva 1 osoba zvyšuje sa  o                          0,60 €/deň

ak izbu obývajú 2 osoby zvyšuje sa  o                       0,30 €/deň

ak izbu obývajú 3 osoby zvyšuje sa  o                       0,00 €/deň

zníženie úhrady ak bývajú viac ako 3 osoby            0,05 €/deň

za spoločné priestory                                                  0,06 €/deň

za základné vecné plnenie bývania                           0,40 €/deň

individuálne (vlastný spotrebič)                                 0,10 €/deň

 

Upratovanie                                                    0,70 €/deň

Pranie, žehlenie a údržba bielizne                 0,70 €/deň 

Súčet denných úhrad vynásobený počtom odbývaných dní tvorí mesačnú úhradu za všetky služby.

 

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
01. 02. 2020  Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby343 kB [pdf]
01. 02. 2020  Výpočtový list úhrady za poskytované sociálne služby292 kB [pdf]
01. 02. 2020  Zmluva o platení časti úhrady za sociálnu službu264 kB [pdf]
01. 02. 2020  Zmluva o poskytovaní sociálnej služby472 kB [pdf]