Logo ZSS Marína Krupina

O nás

2

Súčasný Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Krupine je zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. Sociálne služby sú poskytované štandardným spôsobom pre 41 klientov,


• od 1. januára 2019 máme schválenú zmenu kapacity 11 klientov DSS s celoročnou pobytovou službou, 

• pre klientov ZpS je schválená kapacita s celoročnou pobytovou službou 30 miest.

 

 Priložené fotografie