Kontakt

Zariadenie sociálnych služieb Marína
Partizánska 24/2, 963 01 Krupina

IČO: 00648523
DIČ: 202 112 0376

Č. príjmového účtu7000405755/8180  Štátna pokladnica

 

Úsek riaditeľa

Ing. Andrea Kótová - riaditeľka
tel.:045/55 19 125, 0904 961 136
e-mail: zssmarina.riaditel@gmail.com

Ekonómka/účtovníčka:  Veronika Šípková

Účtovníčka:  Miroslava Hnilicová

tel.:  045/53 93 424
e-mail: zssmarina.ekonom@gmail.com 

Stravovacia referentka:  Jana Dadová

e-mail: zssmarina.kuchyna@gmail.com 
Sociálno-zdravotný úsek

Vedúca, zástupkyňa riaditeľky:  Mgr. Mariana Baťová

Sociálna pracovníčka:  Bc. Alexandra Vištiaková

tel.:  045/55 11 532
e-mail:  zssmarina.socialne@gmail.com

Sestra:  Lucia Šufliarska

tel.:  045/55 12 193, 0911 067 945
e-mail:  zssmarina.zdravotne@gmail.comMohlo by Vás zaujímať: