Deň dobrovoľníctva v DD a DSS na Partizánskej ulici v Krupine

1

V rámci „Týždňa dobrovoľníctva“   sa aj u nás dňa 20.09.2022 otvorili brány pre dobrovoľníkov.

Od 9:00 – 17:00 hod. sa v našom DD a DSS vystriedalo 53 dobrovoľníkov, ktorí spolu odpracovali 182 hodín. 

Podieľali sa na týchto aktivitách: 

    • zveľadenie miestneho parku a altánku ( hrabanie, zametanie, trhanie buriny, čistenie       skalky )

    • maľovanie oporného múru vstupnej časti dvora

    • našim klientom zahrali na gitare a zaspievali 

      

Bol to už  11. ročník, čo sa v našom zariadení zúčastnili dobrovoľníci zo ZŠ, SOŠ ale aj ľudia z nášho mesta. Deň sme ukončili poďakovaním a modlitbou za zdravie a Božiu pomoc pre všetkých klientov, dobrovoľníkov, sponzorov a zamestnancov nášho zariadenia.

Všetkým dobrovoľníkom srdečne ďakujeme a budeme radi, keď medzi nás zavítajú aj vo všedný deň.


Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým sponzorom, ktorí nás podporili:

    • COOP Jednota Krupina 

    • MIKRAL s.r.o  - Krupina

    • Pekáreň  - Bzovík, s.r.o

    •  Glóbus - Zvolen

    • Technické centrum - Carmat p. Franciscyová

    • SOŠOaS  - Krupina p. Mgr. Borbuliaková

    • Drogéria p. Baťová

Priložené fotografie