Mesiac úcty k starším

22.10.21

Ako každý rok pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším", priniesol pán primátor mesta darčeky pre našich klientov. Veľmi ich potešili.

V ich mene srdečne ďakujeme hlavne za to, že nezabudnete...

Priložené fotografie