Návšteva z Hrušova

Hrušov 1

Dňa 11.8.2022 do nášho zariadenia prišli navštíviť svojho uja Vincka mladé študentky základnej  školy z Hrušova – Janka, Lenka, Deniska a Viktória Petényiové, ktoré  obveselili našich klientov ľudovou hudbou, spevom a tancom.

Klientom zahrali na heligónkach, zaspievali piesne nielen z Hrušova, ale aj podľa ich želania. Nálada bola veselá, spoločne sme si zaspievali aj zatancovali.   

Priložené fotografie